thankzzzzzzzzzzzz the fixvesa worked fine on virtual machine but didn't recognized the hardware