Adding your own exploits to Metasploit

Printable View