got an error using sshtrix.0.0.2
ruwil@ubuntu:~$ sshtrix -h localhost -D
+-----------------------------------+
| sshtrix - http://www.noptrix.net/ |
+-----------------------------------+...